Rose Villa

10,00

Herinnering aan mevrouw H.A  Insinger-van Loon, dame du palais van koningin Emma voor Amsterdam.

Rose Villa was destijds het buitenverblijf van de familie Insinger te Driebergen en bestaat niet meer. Hetzelfde lot onderging De Wildbaan, een buiten eveneens te Driebergen dat door mevrouw Insinger van 1889 tot aan haar overlijden in 1902 werd gehuurd. Heel erg moeilijk was het om alle gegevens te achterhalen van iemand die in 1902 kinderloos overleed. Uitgangspunt waren haar dagboeken die berusten in het gemeentearchief te Amsterdam, meestal geschreven in het Frans in een uiterst moeilijk leesbaar handschrift. Alle passages betreffende het Hof  liggen hier geheel vertaald voor U. Gekozen is voor een punctuele, bijna letterlijke vertaling en uit historisch oogpunt niet voor de zogenaamde ‘vrije vertaling’ om de minste romantisering te voorkomen. Vandaar dat er soms niet aan te ontkomen viel dat de tekst hier en daar  wat ‘houterig’ overkomt. Mevrouw Insinger gebruikte hoofdletters waar wij hen niet zullen plaatsen en zij plaatste  leestekens waar wij dat niet meer zullen doen. In de vertaling werd haar gebruik gehandhaafd, maar wel werd de hedendaagse spelling aangehouden.

De dagboeken bestrijken de periode 1884 tot 1900, maar vóór 1887 is er nog geen nieuws van het Hof. Om allerlei hiaten aan te vullen is dankbaar gebruik gemaakt van de cahiers van jhr Maurits van Lennep, zwager van mevrouw Insinger, zodat ‘Rose Villa’ al met al een aardig geheel geworden is.

Artikelnummer: 0000003 Categorie: