Niet verder dan ons Huis…

10,00

De Koninklijke Hofhouding,
Het dagelijks leven in de paleizen Noordeinde en Het Loo
1870-1918

De titel is ontleend aan een regelmatig terugkerende uitspraak van jkvr. Henriëtte van de Poll, hofdame van koningin Emma. Het boek ‘Niet verder dan ons Huis’ bestaat uit twee delen, het eerste deel bevat een bloemlezing uit de brieven van Henriëtte van de Poll aan haar moeder aangaande haar belevenissen aan het hof, periode 1880-1901, het tweede deel bevat 62 biografieën van leden van de hofhouding die werkzaam waren aan de hoven van koning Willem III, koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina, over de periode 1870-1918. Deze biografieën worden ondersteund door vele inleidingen, uitgebreide stamtafels en diverse nevenkaders.  Het werk bevat een schat aan illustraties waarvan verscheidene paginagroot en in kleur.

INHOUD:
‘Niet verder dan ons Huis’, bloemlezing uit de correspondentie van jkvr. F.L.H. van de Poll aan haar moeder

I. Het Huis des Konings 1870-1890
A. grootofficieren
a. charges
B. het Militaire Huis

II. Het Huis van H.M. de Koningin-Regentes, 1890-1898
A. grootofficieren
a. charges
B. het Militaire Huis
C. dames du palais
D. hofdames

III. Het Huis van H.M. de Koningin, 1898-1918
A. grootofficieren
a. charges
B..het Militaire Huis
a. adjudanten
b. ordonnansofficieren
C. dames du palais
D. hofdames

IV. Het Huis van H.M. de Koningin-Moeder, 1901-1918.

Biografieën:

1. graaf R.J. Schimmelpenninc, grootmeester
2. H.W.van Aylva baron van Pallandt, opperkamerheer
3. O. baron van Wassenaer van Catwijck, opperstalmeester
4. L.G.A. graaf van Limburg Stirum, opperjagermeester
5. W.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye, grootmeester
6. G. graaf van der Duyn, opperschenker
7. F.R.H.R. baron Fagel, opperhofmaarschalk
8. W.C. baron Snouckaert van Schauburg, hofmaarschalk, kamerheer
ceremoniemeester, thesaurier, grootofficier
9. jhr. L. van  Bronkhorst, kamerheer-ceremoniemeester
10. A.I.M.C. baron de Posson, eerste-stalmeester
11. jhr. J.H. van Capellen, chef Militaire Huis
12. jhr. G.M. Verspyck, adjudant-generaal
13. H.J. baron Taets van Amerongen, chef d.d. Militaire Huis
14. A.C. baron Bentinck, adjudant en eerste-stalmeester
15. G.J. baron van Heemstra, adjudant en tweede-stalmeester
15a. jhr. W.L. van Spengler, adjudant
16. J.C.E. graaf van Lynden, grootmeester
17. J.E.H. baron van Nagell van Ampsen, opperstalmeester
18. M.W. baron du Tour van Bellinchave, opperceremoniemeester
19. J.D.C.C.W. baron de Constant Rebecque,  hofmaarschalk,
20. L. barones van Hogendorp-gravin van Limburg Stirum, grootmeesteres
21. W.E. Ch. Gravin van Lynden van Sandenburg- barones van Boetzelaer, dame du palais, wnd. Grootmeesteres
22.  S.C.W. Hartsen-van Lennep, dame du palais
23. C.M. barones Schimmelpenninck van der Oye-Steengracht, dame du palais
24. S.F. gravin Dumonceau-burggravin de Forestier, dame du palais
25. H.A. Insinger-van Loon, dame du palais
26. S. barones van Nagell van Ampsen, dame du palais
27. A.C.H. barones van Goltstein van Oldenaller-Boreel, dame du palais
28. P.A. van Lennep-Deutz van Assendelft, dame du palais
29. J.E.N. baron Sirtema van Grovestins, grootmeester
30. K.J.G. baron van Hardenbroek van ’s Heeraartsberg en Bergambacht, opperkamerheer
31. J.W. baron van Pallandt van Oud Beijerland, opperjagermeester
32. A.J.C. baron van Pallandt-Neerijnen, opperceremoniemeester
33. C.A. baron Bentinck, opperstalmeester
34. F.S.K.J. graaf van Randwijck, kamerheer-ceremoniemeester
35. H.A. baron Clifford, hofmaarschalk
36. C.H.F. graaf Dumonceau, chef Militaire Huis
37. jhr W.F.H van de Poll, adjudant en opperschenker
38. jhr W.J.P. van den Bosch, adjudant en eerste-kamerheer
39. E.F.Ch.A.J. baron van Tuyll van Serooskerken, sous-chef Militaire Huis
40. jhr A.S.E. van Tets, adjudant
41.  J.H.F. graaf Dumonceau, ordonnansofficier, adjudant, opperceremoniemeester en grootmeester
42. jhr C.L. van Suchtelen van de Haare, ordonnansofficier, adjudant en grootofficier
43. F.W.J. Loudon, ordonnansofficier en jagermeester
44. jhr R.H.S.G. Six, ordonnansofficier
45. graaf R.J. Schimmelpenninck, ordonnansofficier en adjudant
46. G.E.J. barones van Hardenbroek van ’s Heeraartsberg en Bergambacht- gravin van Limburg Stirum, grootmeesteres
47. Th. N. van Loon-Egidius, dame du palais
48. A.J.H. barones van Knobelsdorff-barones van Pallandt, dame du palais
49. A.H. Groeninx van Zoelen-van de Poll, dame du  palais
50. C. barones van Wassenaer van Catwijck-barones van Boetzelaer, dame du  palais
51. H.M.S. van Tets- barones Schimmelpenninck van der Oye, dame du palais
52. jkvr. A.J. Juckema van Burmania barones Rengers, hofdame
53. jkvr. C.E.B. Sloet van Marxveld, hofdame
54. jkvr. C.A.A.A.E. gravin Dumonceau, hofdame
55. jkvr. A.M. Snoeck, hofdame
56. jkrv. I.J.F. barones de Constant Rebecque, hofdame
57. jkvr. A.W.A. gravin van Limburg Stirum, hofdame
58. jhr S.M.S. de Ranitz, intendant en grootmeester
59. jhr. R.E. van Weede, hofmaarschalk tevens stalmeester
60. jhr G.J. van Tets, kamerheer
61. jkvr. E.G. barones van Ittersum, hofdame
62. jkvr. F.L.H. van de Poll, hofdame.

Uitgave: 1994, 280 pagina’s, geill., noten, bronnen en geraadpleegde litteratuur.

Categorie: