Kasteel Heeswijk

10,00

Het 200 pagina’s tellende boek bevat de turbulente en bizarre geschiedenis van het kasteel Heeswijk, het geslacht van den Bogaerde van Terbrugge dat het huis ruim 140 jaar onafgebroken in bezit had, en diverse aanverwante families. Het boek bevat meer dan 150 illustratie’s waarvan enkele in kleur en vele stamtafels. In dit boek vangt de geschiedenis aan bij André Jean Louis baron van den Bogaerde, gouverneur des konings in Noord-Brabant die het kasteel in 1835 aankocht. Volgt de moeizame verhouding met zijn drie zonen waarvan de oudste een notoire bedrieger en schuldenmaker was en de beide jongste fanatieke verzamelaars van antiquiteiten en oudheden, een vermaarde collectie die resulteerde in het ‘Museum Van den Bogaerde’ en uiteindelijk als gevolg van het bizarre testament van de jongste, jhr. Alberic van den Bogaerde, onder de  hamer eindigde. Het testament hield onder meer in dat de beide huizen, Heeswijk en Nemelaer onbewoond moesten blijven tot dat de jongste de erfgenamen de 80-jarig leeftijd zou hebben bereikt. Dat gebeurde op 3 december 1863. Gedurende 68 jaar, van 1895 tot 1963 hadden de onroerende goederen onder bewind gestaan. De oudste der erfgenamen, baron Guillaume van den Bogaerde van Terbrugge en diens echtgenote hadden zich al begin jaren ’50 met toestemming van de bewindvoerder gevestigd in de gerestaureerde bijgebouwen. Baron van den Bogaerde was trots op zijn moeders naam De Looz-Corswarem. Via haar stamde hij af van dit illustere vorstelijke huis en van Manuel Godoy, prins van de Vrede. Na het overlijden van de 6de hertog de Looz-Corswarem maakte hij aanspraak op de titels prins van Rheina-Wolbeck en Romeins Prins. Hij werd daarin nooit officieel erkend. Met adopties en huwelijken speelde hij een ragfijn spel. Door zijn adoptiefdochter Marie Louise van den Bogaerde te bewegen tot een huwelijk met een verre neef, prince René de Looz-Corswarem wist hij de naam van zijn moeder’s familie uiteindelijk weer te verenigen met de zijne.

 

INHOUD:

Inleiding

De weg in dit boek

Oudste geschiedenis en geregelde stamreeks sedert 1448

Van den Bogaerde van Terbrugge, 19de-20ste eeuw

1.  André Jean Louis:  1.1  Inleiding, 1.2  De Tiendaagse Veldtocht en de afscheiding van België 1.3  brieven van Willem (II) prins van Oranje aan baron van den Bogaerde,  1.4:  verkoop kasteel Heeswijk door jhr Mr. Helenus Marinus Speelman Wobma aan André Jean Louis baron van den Bogaerde van Terbrugge, 1835, 1.5  1842: eervol ontslag als gouverneur en benoeming tot opperschenker des konings,  1.6  baron van den Bogaerde als kunstverzamelaar,  1.7  epiloog 1842-1855.

2.  Amedée André Robert:  2.1  inleiding,  2.2  huwelijk en geboorte van de tweeling,  2.3  ontslag, financiele neergang en laatste episode.

3.  Louis Marie Chrétien: 3.1  inleiding en admissie tot de Souvereine en Militaire Orde van Malta,  3.2  jacht,  3.3  de verbouwing van kasteel Heeswijk  1871-1877,  3.4  collectie Heeswijk,  3.5  epiloog.

4.  Donas Theodore Albéric:  4.1  inleiding,  4.2  Nemerlaer 1852-1895,  4.3  laatste episode 1890-1895,  4.4  het testament van 12 maart 1891.

5.  Henri en Guillaume:  5.1  inleiding,  5.2  Zuid Afrika,  5.3  het proces,  5.4  de veilingen,  5.5  prinses Manuela de Looz-Corswarem.

6.  de Looz-Corswarem:  6.1  inleiding,  6.2  afstamming van Frans I graaf van Corswarem en Antoinette van Gulpen,  6.3  hertog Willem Josef de Looz-Corswarem, 1ste prins van Rheina-Wolbeck,  6.4  de Looz-Corswarem, 19de en 20ste eeuw, 6.5  Josef Arnold, 4de hertog de Corswarem-Looz, 2de prins van Rheina-Wolbeck, 6.6  Charles Louis, Charles Francois Napoleon en Charles Leopold, resp. 5de, 6de en 7de hertog de Looz-Corswarem,  6.7  Charles Emmanuel, 8ste hertog de Looz-Corswarem, 6de prins van Rheine-Wolbeck,  6.8  erfopvolging in het prinsdom Rheina-Wolbeck,  6.9  opvatting baron van den Bogaerde van Terbrugge betreffende de overgang van de titel prins van Rheina-Wolbeck.

7.  Godoy de Bassano:  7.1  Manuel Godoy, prins van de Vrede,  7.2  Godoy de Bassano,  7.3  over de bezittingen, de erfopvolging en de rehabilitatie van de prins van de Vrede,  7.4  overgang van de titel Romeins prins ( Prince Romain)  op baron van den Bogaerde van Terbrugge.

8.  Guillaume Charles Othon Alexandre Manuel Henri Joseph Marie Ghislain:  8.1  biografie,  8.2  baron van den Bogaerde ontvangt de pers,  8.3  adopties Van den Bogaerde en de Looz-Corswarem,  8.4  restauratie kasteel Heeswijk.

barones

Albertine R.A.H.M.O. barones van den Bogaerde van Terbrugge- barones van Heeckeren van Kell, 1899-1994. Doek door P. van de Molengraft, 1979.

Kasteel Heeswijk, Litho door C.W.Mieling, 1840.

Kasteel Heeswijk, Litho door C.W.Mieling, 1840.

Uitgave: 1991, 200 pagina’s, 152 illustratie, register op personen.

Categorie: