Het huis Twickel en zijn bewoners

10,00

Een adellijke familiegeschiedenis

‘Het huis Twickel en zijn bewoners’ was het eerste echte ‘boek’ dat over Twickel verscheen. De laatst bewoner, M.A.M.A. barones van Heeckeren van Wassenaer-gravin van Aldenburg Bentinck was in 1975 overleden, huis en landgoed waren al decennia daarvoor in een stichting overgegaan. Toen dit boek werd samengesteld was ‘de barones’ dus nog maar enige jaren daarvoor overleden en hadden nog maar heel weinig buitenstaanders toegang tot het huis verkregen. Een van die gelukkigen was René Cleverens, de auteur van dit boek. Hij stelde het boek samen vanuit de kennis die hij al had binnen de families Van Heeckeren en Van Aldenburg Bentinck. Het huisarchief Twickel was nog niet toegankelijk, het werd in die jaren te Zwolle geïnventariseerd. Men wist daar te vertellen dat van het 19de eeuwse deel helaas weinig was overgebleven. Achteraf bleek dat reuze mee te vallen. Gelukkig vond de auteur enige tijd later op een naburig landgoed een klein deel van het 19de eeuwse familieleven terug in de vorm van  de laatste brieven van Maria Cornelia, Cornelie, barones van Heeckeren-van Wassenaer (1799-1850)  die de bron werden van deze 19de-20ste eeuwse familiegeschiedenis. Daar komen nog bij de 244 foto’s, het merendeel uit de privé fotoalbums van barones van Heeckeren en het archief van de auteur. De oorspronkelijke opzet was een soort van fotoalbum met handgeschreven teksten. Het was bij de uitvoering echter een onmogelijke zaak het op die manier af te drukken zodat men genoodzaakt was het oorspronkelijke idee om te zetten in een kolommentekst die de vele foto’s als het ware ‘omspoelt’.

Oorspronkelijke uitgave: Boekhandel De Bruyn-Oldenzaal, in samenwerking met Repro-Holland B.V. Alphen aan den Rijn, 1981, 124 pagina’s incl. personenregister.

twickel

Categorie: