Het geslacht van Heeckeren

10,00

Het boek behandelt twee vooraanstaande takken van de zeer omvangrijke familie van Heeckeren, een van de oudste en aanzienlijkste adellijke geslachten van ons land. Naast de vele hoffuncties en hoge posities zowel in het provinciale als in het landsbestuur die de leden van deze tak gedurende vele eeuwen mochten bekleden, voerde het echtpaar van Heeckeren- van Pabst een bewuste en weldoordachte grond-en erflaterspolitiek. Zo waren voor lange tijd  de landgoederen Ruurlo, Bingerden, Twickel, Dieren, De Wiersse en Rhederoord in het bezit van nazaten van dit echtpaar, waardoor was hun talrijk kroost en nakomelingen voor vele generaties verzekerd was van een comfortabel bestaan als ‘gentlemen in leisure’.

Inhoud:
Ten geleide 
Van Heeckeren algemeen
Van Heeckeren van Kell, geregelde stamreeks sedert 1420

 1.  Van Heeckeren-van Lynden

2.  Van Heeckeren-van Laer; 2.1 inleiding, 2.2. Van Laer, 2.3. verwantschap Ruurlo-Keppel

3.  Van Heeckeren van Wassenaer (I): 3.1 inleiding, 3.2  gemeenschappelijke voorouder Van Heeckeren-van Wassenaer Obdam via Johanna Juliana van Wassenaer-Starrenburg. 3.3  de hofhouding van prins Willem V in ballingschap.

4.  Van Wassenaer-Van Heeckeren: 4.1 inleiding, 4.2  brieven prinses Anna Paulowna aan S.W. gravin van Wassenaer, 4.3  brieven S.W.gravin van Wassenaer aan prinses Anna Paulowna, 4.4  relaties Romanow- Oranje-Nassau, 4.5  Van Heeckeren van Kell, 18de-19de eeuw, 4.6  Van Heeckeren van Kell 19de-20ste eeuw.

5.  Van Heeckeren-van Pabst;: 5.1  inleiding, 5.2  1843: Bingerden gaat over naar de familie Van Heeckeren van Kell, 5.3  Van Pabst van Bingerden, 19de eeuw, 5.4  verwantschap Ruurlo-Rechteren via Van Pabst van Bingerden.

6.  Van Heeckeren van Wassenaer (II): 6.1  inleiding, 6.2  bezoek M.C. barones van Heeckeren van Wassenaer aan  koningin-weduwe Anna Paulowna te Biljoen, 7 maart 1850, 6.3  brieven J.D.C. baron van Heeckeren van Wassenaer aan zijn zuster Agatha, 6.4  Nettelhorst, 6.5  Borculo,  6.6 Lange Voorhout no.13, 6.7  Van Heeckeren van Wassenaer, stamtafel.

7.  Van Heeckeren- Sloet:  7.1  inleiding, 7.2  1869: bezoek familie van Heeckeren van Kell ( Ruurlo) aan familie van Heeckeren van Wassenaer (Twickel), 7.3  het hof van prins Frederik, 7.4  1852: correspondentie rond het portret van I.A. barones van Heeckeren van Wassenaer-Sloet van Toutenburg door Nicaise de Keyser, 7.5  brieven I.A. barones van Heeckeren van Wassenaer-Sloet van Toutenburg aan haar zoon George, 7.6  brieven  jkvr. M.C. barones van Heeckeren van Wassenaer (Marie) aan haar vader, 7.7  idem aan haar moeder, 7.8  brieven Mr. C.G.U.W. baron van Heeckeren van Wassenaer aan zijn moeder.

8.  Mr. Willem baron van Heeckeren van Kell: 8.1  inleidng, periode 1, 1815-1868, 8.2  periode 2, 1868-1879,  8.3  periode 3, 1879-1914,  8.4  Sophia Wilhelmina barones van Heeckeren van Kell, 1807-1895,  8.5  1878: jkvr. S.W. barones van Heeckeren van Kell, aspirant-hofdame voor koningin Emma,  8.6  correspondentie i.v.m. het aanstaande huwelijk van prins Hendrik, 8.7  1884: aanleg spoorweg Ruurlo-Doetinchem, 8.8  twee maanden uit het leven van een Gelderse landedelman (1904), 8.9  Taets van Amerongen van Renswoude, 8.10  Van Limburg Stirum, 8.11  Van Heeckeren van Kell, 19de-20ste eeuw.

9.  Sara Agatha, Johanna Mauritia en Jacoba Louise, vrouwen van De Wiersse:  9.1  inleiding, 9.2  Van Limburg Stirum, 9.3  Van Heeckeren van Kell-van Limburg Stirum-Brantsen.

10.  Van Heeckeren van Kell-Van Hangest d’Yvoy:  10.1  inleiding, 10.2  Van Heeckeren van Kell, 20ste eeuw, 10.3  Van Hangest d’Yvoy.

11.  Mr. Alexander baron van Heeckeren van Kell:  11.1  inleiding, 11.2  Rhederoord.

 

Bronnen
Register op personen.

Categorie: