Cleverens Boeken

Sedert 1981 doet René Cleverens met regelmaat onderzoek naar de geschiedenis van de Koninklijke Hofhouding, de erfopvolging, adellijke families en de Koninklijke paleizen. Dit heeft tot op heden geresulteerd in een zestiental werken en werkjes waaraan nog regelmatig gerefereerd wordt door andere auteurs. Ook staan er twee nieuwe publicaties op stapel: ‘Dienaren van Oranje’, een omvangrijke geschiedenis van de grootmeester, opperceremoniemeester, kamerheer-ceremoniemeester, opperkamerheer, kamerheren en hofmaarschalk, van 1815 tot op heden. Naast een zestal samenvattingen bevat dit werk tevens 55 uitgebreide biografieën van bovengenoemde functionarissen, tezamen 570 pagina’s tekst. In 2014 zal er van de hand van dezelfde auteur een biografie verschijnen van prinses Maria van Pruisen, tweede echtgenote van prins Hendrik der Nederlanden ( de Zeevaarder).

Deze webshop werd in het najaar van 2013 in het leven geroepen om een tweetal redenen, De bestaande boeken van René Cleverens raakten langzaam maar zeker uitverkocht en waren niet meer regulier verkrijgbaar en tevens trad er in de loop van 2012 een malaise op in het boekenvak waardoor er geen uitgevers meer te vinden waren die risico wilden nemen in de nieuwe uitgaven terwijl die wel gemakkelijk toegankelijk zouden moeten zijn voor onderzoek door historici en andere belangstellenden.

Op de startpagina van mijn webshop vindt U al mijn kleine en grotere werken die in de loop der jaren verschenen zijn en straks eventueel nieuwe uitgaven. Door dubbel te klikken op een icoon is het uiterst eenvoudig verder te gaan en de boeken voor een sympathieke prijs te downloaden.

Ik hoop mij opnieuw in uw belangstelling te mogen verheugen.

Met vriendelijke groet,
René Cleverens.

Belangrijk: Na betaling van het bedrag ontvangt u een mogelijkheid tot het downloaden van de inhoud van het boek via een PDF-bestand en niet de titel in de oorspronkelijke boekvorm